Blog

QA Engineer

QA Engineer

Manual QA Engineer

Manual QA Engineer (interested in JS automation)

Middle Manual QA Engineer (desktop)

Mobile Automated QA Engineer

Middle QA Automation Engineer

QA Engineer (with desire to learn C# Automation)

Middle/Senior Manual QA Engineer (desktop)

QA Engineer (with SQL)